ОТНОСНО

Целта на компаниите подкрепящи инициативата по създаването на БЪЛГАРСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА ВЪВ ФИЛМОПРОИЗВОДСТВОТО, е установяване на информационен източник, предоставящ на всички правилата за работа във филмови продукции при условията на КОВИД-19 и актуализирането му с настъпване на всяка нова информация, правила и протоколи за провеждане на тестове.

Сайтът БЪЛГАРСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА ВЪВ ФИЛМОПОРОИЗВОДСТВОТО, бе създаден с участието на над 20 от най-големите продуцентски компании и студия, работещи в България, адаптирайки правила и процедури предписани в документа „Насоки на ЕС относно основните правила за безопасност и защита от риск на зараза със SARS-COV2 по време на снимки“, както и други източници от филмовата индустрия.

Организацията по създаването на БЪЛГАРСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА ВЪВ ФИЛМОПОРОИЗВОДСТВОТО фокусира върху създаването на солиден протокол на тестване съвместно с лаборатория Геника при разработването на стратегия съответстваща на нуждите на производството на игрално кино, телевизионни сериали и реклами. Ние вярваме, че точно тези солидни протоколи на тестване представляват истинската сигурност при защита от потенциална зараза във филмови продукции успоредно с важната роля, която играе употребата на ЛПС (лични предпазни средства), добрата хигиена и спазването на физическа дистанция.