ЦЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО ФИЛМОПРОИЗВОДСТВОТО ПРИ УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19

Българските продуцентски компании и филмови екипи, съвместно с държавно лицензираната лаборатория Геника, както и други лаборатории, се стремят към създаването на максимално безопасна филмопроизводствена среда. Всички филмопроизводствени дейности се подсигуряват чрез въвеждането на динамична политика за тестване, при ускорен процес на получаване на резултати, чрез използване на метода RT-PCR диагностичен групов тест, отговарящ на специфичните нужди на кино- и телевизионното филмопроизводство. Това ще позволи редовното провеждане на ежеседмични групови тестове.

СИТУАЦИЯТА КЪМ МОМЕНТА

България е една от първите страни в Европейския съюз, която въведе строги мерки, въпреки много ниското ниво на зараза. Филмовите екипи са в ограничен режим на работа, от средата на м. март. Всичко това, в комбинация с новите правила, задължителни изисквания за работа и ежеседмично ДНК (PCR) тестване на всеки работещ на снимачната площадка, ще позволи филмовите продукции в България да оперират безопасно.

СВАЛИ ПРАВИЛАТА

r

Моля, отбележете че информацията на сайта отразява правила и задължителни изисквания при работа, предложени от българските продуцентски компании и студия към настоящия момент. Всяко настъпило изменение относно нови правила на работа, тестване и пътувания при условията на КОВИД-19, ще бъде своевременно публикувано на този сайт.

ОБЩИ ПРАВИЛА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Нови насоки при филмопроизводството в България с цел намаляване на риска от зараза:

Тестване на актьорите и филмовия екип

Всички актьори, каскадьори, статисти, режисьор, оператор, 1-ви асистент режисьор, продуцент(и), както и целия останал филмов екип, работещ постоянно или спорадично на снимачната площадка, ще трябва да имат отрицателен ДНК тест за SARS-CoV2 (PCR) преди започване на работа, направен или като част от диагностичен групов тест RT-PCR или индивидуално, не повече от 3 дни преди първия ден от стартиране на продукцията и работата на съответното производствено звено. Диагностичен групов тест RT-PCR означава тестване на целия екип на групи до 10 човека ежеседмично. Всички тестове ще се извършват от представители на сертифицирани от държавата лаборатории.

PCR ТЕСТОВЕ

Диагностичното или PCR тестване (на полимеразна верижна реакция) се счита за най-точното и единствено одобрено тестване, препоръчано в документа „Насоки на ЕС относно основните правила за безопасност и защита от риск на зараза със SARS-COV2 по време на снимки“ на Европейския Съюз и от FDA (Федерална Администрация по Лекарствените Средства) на САЩ. Тези тестове се извършват от лицензирани лаборатории. Ние препоръчваме тестване в рамките на не повече от 3 дни преди началото на продукция и последващо ежеседмично тестване. Вярваме, че това предоставя на продукцията най-добрата картина за състоянието на актьорите и екипа успоредно със спазването на физическа дистанция, хигиена и проявата на лична отговорност по време на снимачния процес. Това ще позволи на продукцията да проследява и изолира появата на положителен тестов резултат в по-малки групи, ако изобщо такъв резултат се появи. С цел яснота, уведомяваме че няма гаранция, че след първоначалното тестване чрез груповия RT PCR протокол на тестване, евентуално никой няма да тества положително в последствие, но вярваме че това ще даде спокойствието за една постоянно обезопасена снимачна площадка в хода на снимачния процес. Този протокол се използва успешно от българските, немските и испански лечебни заведения и фирми.

БЪРЗИ ТЕСТОВЕ ЗА АНТИТЕЛА IgG/IgM

Тестовете за антитела, също така наречени бързи тестове, имат в основата си проблем с тяхното приложение, Отрицателен тестов резултат означава, че лицето няма антитела към КОВИД-19. Това не потвърждава дали лицето е или не е инфектирано към момента с КОВИД-19. Бързите тестове могат само да потвърдят чрез положителен резултат, че сте инфектирани. Подозрението в резултатите се дължат на факта, че над 120 компании производителки на тези тестове имат различно качество и ниво на акуратност и никои от тези тестове не е утвърден или одобрен от съответните власти на ЕС или FDA (Федералната Администрация по Лекарствените Средства) на САЩ. Цените на тези тестове варират между 20-80 лева на тест, което не представлява по никакъв начин икономическо преимущество пред груповия диагностичен RT PCR тест, единственото преимущество е от страна на времето за получаване на резултат. Някои от продуцентите на реклами и музикални клипове считат, че има смисъл от бързи тестове за еднодневни снимки, докато българските продуцентски компании подкрепящи БЪЛГАРСКИТЕ НАСОКИ ЗА РАБОТА ВЪВ ФИЛМОПОРОИЗВОДСТВОТО считат, че тяхната употреба трябва да се избягва.

Поддържане на физическа дистанция

Всички са длъжни да поддържат физическа дистанция от 2 метра по време на работа, освен ако не е абсолютно необходимо по-близко взаимодействие за минимален период време. При снимки на интериорни сцени, максималният брой на членове от екипа, на които се позволява достъп по всяко време, ще се базира върху размера на достъпното пространство за снимки на снимачната локация или терен. Като основно правило се приема, че всяко лице трябва да разполага с 4 кв. м празно пространство, когато това пространство е свободно от предмети/мебели и 6 кв. м за пространство запълнено с предмети/мебели с цел правилно осъществяване на физическата дистанция. В допълнение, всички актьори, каскадьори, специални статисти, главен екип и целия останал екип трябва да носят ЛПС (лични предпазни средства) на терен по всяко време. Изключение правят актьорите, каскадьорите и статистите когато работят пред камера.

Намаляване броя на хората на снимачна площадка

Броят на екипа на терен трябва да се сведе до минимум. Това ще обхваща следните лица: режисьор, отдел „Камера“, Началници на отдели – Грип, Осветление, Звук, Грим и Гардероб; 1-ви асистент режисьор и асистента на актьори, както и само работещия актьорски състав за дадена сцена. Продуцентите и друг управленски състав, трябва да наблюдават процеса от разстояние по възможност. При промяна на осветлението и други елементи на терен, всички актьори и каскадьори трябва да напуснат снимачната площадка, докато грипа, осветителите и художествения отдел осъществяват промените.

Поетапно пристигане на терен и правила за актьорите

Часовете на повикване на работа според снимачния план за деня, трябва да са поетапно планирани, по начин по който на всеки отдел се дава достъп, на времеви интервали с цел избягване струпването на хора в гардероба и гримьорните. Актьорите трябва да се държат в актьорските си помещения сами доколкото е възможно, преди да отидат на гардероб и грим и когато не са извикани на снимачната площадка. Също така се задължават всички актьори и ключови позиции от екипа като продуцент, режисьор и главен оператор, да се хранят в техните помещения отделно от останалия филмов екип и актьорски състав.

Лични предпазни средства (ЛПС) и хигиена

Всички лица на снимачната площадка са длъжни да спазват правилата на здравните власти за хигиена и поведение, с оглед намаляване на риска от разпространение на заболяването. Санитарен гел с алкохолно съдържание трябва да бъде наличен във всички точки на достъп към терена и общите помещения/места на събиране на хора като района на крафт сървиза. Продукцията ще подсигури за целия екип всички изисквани ЛПС като предпазни маски, ръкавици и дезинфектанти за ръце. Продукцията е отговорна за честото почистване на контактни повърхности, като това включва стени на декори, дръжки на врати, повърхности, аксесоари, стойки и поставки (за почистващи препарати, тоалетна хартия и санитарни кърпи за подсушаване) в тоалетните, както и всякаква техника, оборудване и реквизит. Продукцията ще установи процедура по съхранение и изхвърляне на всички употребявани почистващи материали и ЛПС. Информация как да се поддържа добра хигиена, ще се предоставя на целия екип в писмена форма заедно с план-графика за всеки снимачен ден. Тази информация своевременно ще съдържа всички изменения, които може да се въведат от здравните власти.

Задължителни изисквания при масови сцени

Масови сцени със статисти, в които не може да се спазва социално дистанциране, трябва да бъдат избягвани по възможност. При липсата на такава възможност, снимачното време на тези сцени трябва да се съкрати чрез използването на втора и трета камера при оптимизирана снимачна програма. Препоръчваме използването на дигитални решения чрез многопластова композиция на малък брой лица с цел избягване на отделни масови сцени. Също така препоръчваме по възможност, използването на визуални ефекти като фонови обекти (аватари) и мултиплициране на тълпи за намаляването на броя статисти на терен чрез дигитална обработка на сцените.

Транспорт

Продукцията ще организира транспорта на филмовия екип чрез максимална употреба на лични МПС-та от всеки и с минимален брой пътници. Всички превозни средства в продукцията трябва да бъдат почиствани и дезинфекцирани след всеки курс. Носенето на предпазни маски и ръкавици в транспортните средства е задължително. Продукцията трябва отдели специално внимание за предвиждане на дезинфекция на транспортните средства превозващи актьорите и екипа.

Заболявания

Всеки който демонстрира симптоми на КОВИД-19, няма да бъде допуснат до снимачната площадка при никакви обстоятелства. На същото лице няма да му бъде позволено да се завърне на снимачната площадка, докато не представи отрицателен резултат от PCR тест, направен от лицензирана лаборатория. Продукцията ще уведоми целия екип в случай, че се открие лице с КОВИД-19 и ще предприеме разследване за проследяване и информиране на всяко лице, което е част от продукцията или извън нея, което може да е било в контакт с болното лице.

Правила за работа

Правила по време на филмопроизводствения процес в условията на пандемия от КОВИД-19

ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА* – АКТЬОРИ, ПРОДУЦЕНТИ, РЕЖИСЬОРИ И ФИЛМОВ ЕКИП С КЛЮЧОВИ ДЛЪЖНОСТИ

(*Следните процедури по т. 1 до т. 5, относно международни пътувания към България, са работни предложения, отправени към българските власти, които са от критично значение, за да може българската филмова индустрия да започне отново да работи и да се осигурят жизненоважни приходи на всички лица работещи в нея. Към настоящия момент, международните пътувания към България са ограничени, като всеки, който влезе в страната подлежи на 14 дневна карантина. (Поради спецификата на филмопроизводствения процес и невъзможността да се извършва дистанционно, това изискване е необходимо да се модифицира за нуждите на кино индустрията. Всички междувременно настъпващи изменения, предложения и правила, ще бъдат своевременно отразявани на този уебсайт.)

1. Чуждестранните лица трябва да преминат визуална оценка при кацането си на летището, както и да не демонстрират симптоми на КОВИД-19 и/или температура. Този тест се извършва от митническите служители, още в района на Паспортен контрол.

2. След преминаване на паспортна проверка, чуждестранните лица се посрещат от представител/и на продуцентската компания. Медицинското лице, което ще ги провери и събеседва на летището (ангажирано от приемащата продуцентска компания), ще трябва да се подпише на декларацията, която се попълва от чуждестранното лице, в уверение на това, че чуждестранното лице няма инфекция или заболяване, за които знае и не е било в контакт с лица, за които е наясно, че са заразени с КОВИД-19. Препоръчва се чуждестранните лица да са тествани с SARS-CoV2 (PCR) тест, в уверение на това че имат отрицателен резултат за КОВИД-19, още преди да отпътуват към България. В рамките на 24 часа от пристигането си във България, чуждестранните лица трябва да бъдат тествани с PCR тест, за да докажат че са с отрицателен резултат. Този тест ще бъде организиран и платен от българската продуцентска компания. До получаване на резултата, лицето ще бъде поставено под карантина.

3. В рамките на 8-12 часа от теста, резултатите трябва да са налични. При отрицателен резултат, въпросното чуждестранно лице ще бъде допуснато да работи във филмовата продукция.

4. През първите седем (7) дни от престоя на чуждестранното лице във България, продуцентската компания е длъжна да поддържа информация за всички лица, които са влезли в контакт с него. Продуцентската компания трябва да положи максимални усилия контактите на чуждестранното лице да са сведени до минимум през този период.

5. Чуждестранните актьори, продуцент(и), режисьор или член на главния снимачен екип ще носят лична отговорност за поддържане на минимални контакти с цел избягване риска от разпространение на зараза. След приключване на работното си време и в неработни дни, се задължават да свеждат контактите си до минимум по време на престоя си във България.

6. При пристигането си на снимачната площадка и преди влизането си в гардероб и грим, медицинско лице работещо в продукцията ще проверява чуждестранните лица за температура с безконтактен термометър и съответно ще разрешава допускането им на работа.

7. Всяко чуждестранно лице, което не работи в даден момент пред камера трябва да носи предпазна маска и ръкавици, предоставени от продуцентската компания или собствени такива, които са одобрени.

8. Чуждестранните лица ще бъдат настанявани в хотели, които спазват стриктни процедури за предпазване от КОВИД-19 или индивидуални апартаменти, които трябва да са напълно дезинфекцирани преди лицето да бъде настанено в тях.

9. Всички чуждестранни лица ще бъдат тествани ежеседмично с динамичния групов RT-PCR тест, по време на работата си във филмовата или телевизионна продукция. Това означава, че всички групи, които работят заедно като актьори или каскадьори, ще бъдат тествани заедно в групи от 10 души всяка работна седмица.

10. Продуцентската компания е длъжна да информира чуждестранните лица за всички приети правила и задължителни изисквания на работа във България при условията на КОВИД-19 в писмен вид. 

БЪЛГАРСКИ АКТЬОРИ И КАСКАДЬОРИ

БЪЛГАРСКИ АКТЬОРИ И КАСКАДЬОРИ: За всички български актьори и каскадьори, ще се изисква представяне на отрицателен резултат на SARS-CoV2 (PCR) тест и преминаване през ежедневни проверки за температура с безконтактен термометър.

1. Преди да премине кастинг и да бъде ангажиран на работа, всеки актьор или каскадьор, трябва да представи отрицателен PCR тест от лицензирана лаборатория преди започване на работа.

2. Те трябва да подпишат декларация, че не са били контактни с лица заразени от КОВИД-19.

3. При пристигането си на снимачната площадка и преди да влязат в гардероб и грим, медикът на продукцията трябва да ги провери за температура с безконтактен термометър и да ги допусне на работа.

4. Актьорите и каскадьорите трябва да носят предпазни маска и ръкавици през времето, когато не снимат пред камера.

5. Българските актьори и каскадьори ще носят лична отговорност за свеждане на контактите си с цел избягване на риска от зараза, в часовете след работно време и в почивните дни, като ограничават тези контакти до членове на семейството си и намаляват външни социални контакти по време на продукцията.

6. Всички български актьори и каскадьори ще бъдат тествани ежеседмично с динамичния групов RT-PCR тест, по време на работата си във филмовата или телевизионна продукция. 

БЪЛГАРСКИ ФИЛМОВ ЕКИП

1. Всички меморандуми и договори с българския екип, трябва да отразяват необходимостта продуцентската компания да изисква тестване за КОВИД-19 и разбирането, че от всеки член на екипа се изисква да спазва всички правила и задължителни изисквания изложени в настоящият документ, както и насоките на Европейския съюз и всички последващи изменения, които могат да бъдат наложени.

2. Всички членове на снимачния екип трябва да преминат SARS-CoV2 (PCR) тест преди започване на работа, и след това ще бъдат тествани ежеседмично с динамичния групов RT-PCR тест, по време на работата си във филмовата или телевизионна продукция.

3. При пристигането на снимачна площадка или при всяка пряка възможност, медикът на продукцията трябва да проверява членовете на филмовия екип за температура с безконтактен термометър и липсата на симптоми на КОВИД-19.

4. Медикът на продукцията трябва да поддържа списък по ЕГН на целия екип, който да се разписва всеки ден от всички членове на екипа, преминали през проверката.

5. Всеки член на филмовия екип ще носи лична отговорност за свеждане на контактите си с цел избягване на риска от зараза, в часовете след работно време и в почивните дни, като ограничава тези контакти до членове на семейството си и намалява външни социални контакти по време на продукцията.

6. Всички членове на екипа трябва да носят предпазни маски и ръкавици предоставени от продукцията или собствени, които са одобрени.

7. Гримьорите трябва да имат отделен комплект гримове за всеки актьор. Те трябва да носят предпазни маски и ръкавици. Препоръчва се да има отделен гримьор само за статисти. Статистите трябва да бъдат гримирани в отделно помещение, различно от това в което се гримират актьорите.

8. Всички гримьори, фризьори, гримьори специални ефекти, екипа на гардероба и звукови инженери, които ще имат пряк физически контакт с актьорите трябва да представят отрицателен резултат от SARS-CoV2 (PCR) тест преди започване на работа.

СТАТИСТИ

1. Продукцията ще трябва да ангажира статисти предварително за целия седмичен снимачен период. Тези статисти трябва да бъдат на разположение през цялата седмица или епизод (при телевизионни сериали) с цел способстване на груповия RT-PCR тест.

2. Всички статисти трябва да носят предпазни маски и ръкавици между дублите, когато не играят пред камера.

3. Обозначените места за почивка на статистите трябва да бъдат разположени разумно отдалечени от екипа и актьорите.

4. Обозначените места за почивка на статистите трябва да бъдат достатъчно просторни, за да позволяват социално дистанциране между тях.

5. Всички статисти задължително ще бъдат проверявани за температура с безконтактен термометър и симптоми, преди да бъдат допуснати за работа на терен от медицинското лице на продукцията.

6. Ако за деня има над 30 статиста работещи по снимачен план, продукцията е длъжна да подсигури допълнително лицензирано медицинско лице за деня, което да съдейства при снемането на температура с безконтактен термометър в продължение на снимачния ден.

7. Всеки статист ще носи лична отговорност да сведе контактите си до минимум ще с цел избягване на риска от зараза, в часовете след работно време и в почивните дни, като ограничават тези контакти до членове на семейството си и намаляват външни социални контакти по време на продукцията.

8. Филмовата продукция трябва да положи всички усилия за намаляване на броя статисти участващи във филмовия процес и да се стреми по възможност да използва дигитални решения за целта.

9. Статистите ще бъдат заснемани и обличани по начин, който позволява да играят в максимален брой сцени, ограничавайки по този начин контакта им с допълнителни статисти на терен и допълнително тестване.

10. Когато се налага използването на минимален брой статисти, препоръчително е използването на членове от филмовия екип, за да се намали броя на лицата на снимачната площадка.

 

КЕТЪРИНГ И КРАФТ СЪРВИЗ

Българското правителство ще има своите специфични изисквания към заведенията за обществено хранене като ресторанти и кафенета, към които ще трябва да се придържат всички фирми за кетъринг и крафт сървиз, обслужващи филмови продукции. В допълнение на тези правила, продуцентските компании ще имат редица свои специфични правила и задължителни изисквания, свързани с нашия модел на работа.

1. Необходимо е да се подсигури възможността, храната да бъде раздавана по модела на бързо хранене, като по този начин всеки член на екипа ще се отдалечи от района на кетъринга след като си вземе храната, с цел спазване на социална дистанция. Важно е да се подсигури достатъчно пространство на екипа за ядене, с оглед спазване на правилото за социално дистанциране (включително когато се консумират закуски и напитки по време на снимачния ден). Няма да се допуска сервирането на храна под формата на бюфет.

2. Продукцията трябва да разреди броя членове на филмовия екип, които отиват на обяд по едно и също време, с оглед намаляването на струпвания на хора на едно място и сервиране при условието на спазване на социална дистанция, чрез разпределение на времето за обяд в снимачния план за деня.

3. Специфични групи от филмовия екип като актьори, грип, осветление, камера, звук и гардероб, ще се хранят в обособени места (като прилагат изискването за социално дистанциране), в обхвата на работната си група, с която вече са прекарали заедно работно време с цел намаляване контакта с другите групи от филмовия екип, с които не са били в близък допир. По възможност, всички актьори, режисьор и продуцент(и), трябва да се хранят отделно в актьорските си стаи или каравани, като обядът им се носи на място.

4. При всяка възможност, продукцията трябва да работи на непрекъснат работен график (с плаващ обяд) или така нареченият във България „френски час“. Това ще намали събирането на големи групи хора по време на задължителния обяд за деня.

5. Всички служители от кетъринга и крафт сървиза, трябва да преминат през SARS-CoV2 (PCR) тест преди започване на работа, след което ще бъдат тествани ежеседмично до края на филмовата продукция с динамичния групов RT-PCR тест.

6. Всички служители от кетъринга и крафт сървиза, трябва да носят предпазни маски и ръкавици през цялото време. Приборите за хранене трябва да са разделени и индивидуално окомплектовани и увити във фолио. Те не може да се сервират в големи открити съдове.

7. Закуските от крафта, трябва да са разделени в индивидуални порции и завити във фолио. Големи купи с чипс, солети и други храни, които преди са били сервирани на подноси за сервиране, вече няма да бъдат допускани, освен ако не са индивидуално пакетирани фабрично или от кетъринга. В продукции с екипи по-големи от 50 души, ще бъде назначен асистент отговорник към района на сервиране на храна (на кетъринга или крафта), който ще почиства и стерилизира мястото.

8. Сутрешната закуска от крафта, трябва да бъде сервирана опакована във фолио или индивидуални контейнери. Сервирането на храна на открит бюфет, няма да бъде разрешено. Всички прибори за хранене трябва да бъдат пакетирани.

9. Всички членове на персонала на кетъринга и крафт сървиза ще носят лична отговорност за свеждане на контактите си с цел избягване на риска от зараза, в часовете след работно време и в почивните дни, като ограничават тези контакти до членове на семейството си и намаляват външни социални контакти по време на продукцията.

СНИМАЧНИ ЛОКАЦИИ

1. По време на огледи през подготовката, всички потенциални локации трябва да се третират като потенциално заразни (освен ако не са били дезинфекцирани предварително преди огледа) и екипа трябва да използва лични предпазни средства (ЛПС) по време на огледа. 

2. По време на снимки е важно да се подсигури системно заключване на снимачните локации, с цел предотвратяване влизането в тях на непозволени лица.

3. Дезинфекцията на предмети и мебели на въпросните снимачни локации е от критична значимост. При снимки на обществено място и/или локация с висока концентрация на хора, се препоръчва дезинфекция чрез пръскане по възможност.

НОВИ ОБЩИ ПРАВИЛА И СТАНДАРТИ НА РАБОТА ВЪВ ФИЛМОПРОИЗВОДСТВОТО ПРИ УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19

r

Всички продукции на игрални филми, телевизионни сериали, музикални клипове и реклами с екип над 25 човека, трябва да имат назначено лицензирано медицинско лице (лекар или мед. сестра), работещо от повикването по снимачен график на екипа и актьорите за деня, до приключването на снимките през всеки снимачен ден.

r

Въпросното медицинско лице ще отговаря за снемането на температурата на целия филмов екип всеки ден и ще докладва на продуцентската компания за лицата, които може да бъдат установени, че са болни.

r

Продукцията се задължава да назначи по един асистент на терен за дезинфекция (над обичайният брой от асистенти на терен за бюджета и размера на продукцията). Този асистент ще разполага по всяко време със спрей с алкохолно съдържание, кърпи и дезинфектанти за ръце, които ще предоставя на актьорите и каскадьорите между всеки дубъл. Същият постоянно ще почиства местата, където актьорите и каскадьорите взаимодействат, колкото често позволява производствения процес.

r

Всички терени за снимки/декори ще бъдат затворени за лица, които не работят в продукцията и не са преминали тестване. Продуцентите трябва да издадат изрично разрешение за всяко лице неработещо в продукцията, което може да бъде допуснато на терен и да докажат, че въпросното лице е преминало SARS-CoV2 (PCR) тест предходната седмица, преди да се допусне на терен. Същото лице трябва задължително да носи предпазна маска и ръкавици през цялото време и да наблюдава по възможност от разстояние.

r

Продукцията трябва да определи какви лични предпазни средства (ЛПС) и дезинфектанти за лична употреба ще се използват и създаде система за раздаване, подмяна и контрол на тези средства. Продукцията ще осигури за целия екип лични предпазни средства - предпазни маски и защитни ръкавици в рамките на всеки работен ден.

r

Шофьорите на продукцията трябва да са снабдени с дезинфектант, ръкавици и предпазни маски и ще са длъжни да дезинфекцират повереното им транспортно средство след всеки отделен курс на лица от екипа или актьорския състав.

r

Отделите „Грим“ и „Гардероб“ трябва да дезинфекцират работното си пространство и столове през протежението на снимачния ден.

r

Костюмите и гардероба трябва да преминават ежедневно почистване с цел дезинфекция.

r

Третиране на отпадъчни материали: еднократни предпазни маски, ръкавици и други подобни трябва да се третират като опасни отпадъчни материали и да се слагат в здрави чували от найлон и изхвърлят само с носене на защитни ръкавици. При използването на предпазни маски от плат, членовете на екипа трябва да имат запечатващи се найлонови пликове за съхранение и да ги изваряват с цел стерилизация.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ И МАТЕРИАЛИ

Следните български продуцентски компании и студия разработиха тези нови правила, протоколи и задължителни изисквания при работа във филмопроизводствения процес, в стремежа си да способстват на обезопасена от потенциална зараза работна среда. С оглед на постоянно променящата се ситуация, тази информация ще бъде осъвременявана редовно. Тези правила и задължителни изисквания, заимствани с български и международни медици, както и с правилата, които се въвеждат от DGA (режисьорската гилдия на Америка), SAG (актьорската гилдия) и насоките на Европейския съюз в документа „Основни правила за сигурност при защита от риск за зараза с вируса SARS-COV-2 по време на снимачния процес“. В допълнение на тези насоки на Европейския съюз, се установява международно утвърден протокол за тестване на COVID-19 при работата на филмови продукции в България, който ще се поддържа от лаборатория Геника, държавно сертифицирана диагностична лаборатория за ДНК и РНК изследвания и тестване за инфекциозни заболявания.